Monitor RoadShow 2017 – Norge rundt på 4 dager

Det er selvsagt med en viss spenning at Monitor tar steget fra å være en informasjonsleverandør til AV-industrien, på papir og nett, til å bli turoperatør og arrangementsansvarlig for et Roadshow som skal ta bransen ut til folket. I første omgang i Norges tre største byer. Det er viktig å nevne at dette ikke er et helt nytt konspet. Vårt søstermagasin i Sverige har gjort tilsvarende i flere år, og det er denne suksessen vi låner fra, og gjør til vårt eget.

Heldigvis er vi ikke helt alene om dette, og får kyndig veledning og hjelp fra våre svenske kollegaer. Vårt håp er at utstillere og besøkende skal komme til en god, oversiktlig arena for utveksling av kompetanse og innsikt i hva som skjer på utstyrsfronten. Vi ønsker å gi mulighet for å holde kurs og seminarer i forbindelse med roadshowet, både på selve utstillingsdagen, men også på kveldstid og den påfølgende dagen.

Vi har sett hvordan de har gjort dette vellykket i Sverige, og ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne få dette til like bra, om ikke bedre, også her. Norge rundt er kanskje en overdrivelse, men et sted må vi starte. For oss starter det i Trondheim den 20. november. Så går ferden videre til Bergen, og det avsluttes i Oslo på fredag 24. november.

Forhåpentlig ses vi.

Leave a Reply